Friday, September 9, 2016

Triangles of LightWe invite you to join the worldwide network of Triangles.

Everyone of good will who believes in the power of thought or prayer and is willing to follow these simple instructions, is invited to join Triangles.

This is a world service activity for those who wish to lift and aid humanity for a better life, a better world. Three people who seek to bring light and love into the world compose a group. Each triangle adds to the intensity of the light that is projected throughout the world. There are no registration fees.
Everyone is welcome who is willing to follow these simple requests -- to say the Great Invocation each day after calling the first names of your triangle members and lighting up that triangle online. This way your partners know you are linking with them and actively interacting with all the world triangles. The Great Invocation is said daily in more than 80 languages.

The Great Invocation
From the point of Light within the Mind of God
Let Light stream forth into human minds.
Let Light descend on earth.
From the point of Love within the Heart of God.
Let Love stream forth into human hearts.
May the Coming One return to earth.**
From the center where the Will of God is known.
Let purpose guide the little human wills.
The purpose which the Masters know and serve.
From the center which we call the human race,
Let the Plan of Love and Light work out,
And may it seal the door where evil dwells.
Let Light and Love and Power restore the Plan on Earth.
Triangles of Light is a scientific activity, using intelligent, focused minds to transform darkness into light beaming down on every metropolitan area and village in the world. Triangles links men and women of goodwill over the earth and includes people of all races, creeds, class, economic and political beliefs. Triangles is a network of light, love, and goodwill to distribute spiritual energies worldwide.

Triangles:
  • Encourages men and women of goodwill to form triangles and assists them by explaining the work to be done.
  • Promotes units of service to be created so that members can join together in practical world service.
  • Helps to organize an annual world day of invocation, known as World Invocation Day.The Mantram of the New Group of World Servers

May the Power of the one Life pour through the group of all true servers.
May the Love of the one Soul characterise the lives of all who seek to aid the Great Ones.
May I fulfill my part in the one Work through self-forgetfulness, harmlessness, and right speech.


 
A strong subjective relation exists between all servers of the Plan. This coherent, integrated group is transmitting spiritual energy throughout all areas of human thought and action to strengthen world unity and right human relationships. Men and women of goodwill link up in thought every day at five o'clock with this world group of servers, using this mantram with dedication and silent, focused attention.
This can be done in a few seconds of time wherever one may be.
This mantram probes more deeply into the spiritual essentials of progress on the Path by accepted disciples than almost any other mantram we have. Its contemplation and daily use brings in a flood of divine energy. As used by an individual it is a pledge by the personality to the soul. As used by a group it produces group alignment and consecration to world service. It is a direct appeal to God and when sincerely used with firm intent inevitably evokes response. The three required essentials for the world server: self-forgetfulness, harmlessness, and right speech, cover the entire life expression of a pledged world disciple, a pledge he has taken to his own soul and which he demonstrates as a disciple in the ashram of his Master.
Please promote the flow of goodwill and send this link to a friend: https://www.lucistrust.org/e_mantrams/the_mantram_the_new_group_world_servers1

Bài Chú nguyện của Đoàn Người Mới Phụng sự Thế gian

Cầu mong Quyền năng của Sự Sống duy nhất tuôn rải qua đoàn người phụng sự chân chính.
Cầu mong Tình thương của Đại Hồn duy nhất thấm nhuần cuộc đời của những người tìm cách trợ giúp các Đấng Cao cả.
Cầu mong cho tôi làm tròn phận sự trong Đại cuộc nhờ quên mình trọn vẹn, đức vô hại và lời nói chân chính.

 
Vốn có mối liên giao nội tại bền chắc giữa tất cả những người phụng sự Thiên cơ. Tập thể kết hợp chặt chẽ này đang truyền chuyển năng lượng tinh thần xuyên suốt tất cả các lĩnh vực suy tư và hành động của mọi người, nhằm tăng cường sự hợp nhất thế giới và các liên giao chính đáng của nhân loại. Những người nam và nữ thiện chí liên kết trong tư tưởng mỗi ngày vào lúc 5 giờ chiều với đoàn phụng sự thế gian này, dùng bài chú nguyện nói trên với lòng hiến dâng và chú tâm trong yên lặng.
Có thể thực hiện điều này trong vài giây phút dù bạn đang ở đâu.
Bài chú nguyện này giúp các đệ tử chính thức đi sâu vào những điều thiết yếu cho sự tiến bộ tinh thần trên Đường Đạo, hơn hầu hết các bài chú nguyện khác. Khi được cá nhân sử dụng, nó là lời thệ nguyện của phàm nhân đối với linh hồn. Khi được một nhóm sử dụng, nó giúp cả nhóm chỉnh hợp và hiến mình cho công tác phụng sự thế gian. Đây là lời thỉnh cầu trực tiếp đối với Thượng Đế, và khi được thành tâm sử dụng với chủ tâm kiên định tất sẽ mang lại đáp ứng. Ba điều thiết yếu cho mỗi người phụng sự thế gian: quên mình trọn vẹn, đức vô hại, và lời nói chân chính bao gồm mọi sự biểu lộ trong đời sống của người đệ tử hữu thệ ở thế gian, là lời thệ nguyện với linh hồn của chính mình mà y thốt ra với tư cách người đệ tử trong đạo viện của Chân sư.
Hãy tăng cường dòng năng lượng thiện chí, và gửi đường link này cho một người bạn: https://www.lucistrust.org/e_mantrams/the_mantram_the_new_group_world_servers1


THIỀN TAM GIÁC
Những người thiện chí - người tin vào sức mạnh của tư tưởng hay lời cầu nguyện và sẵn sàng làm theo những hướng dẫn đơn giản, đều được mời tham dự Thiền Tam giác.
Đây là một hoạt động phụng sự thế giới dành cho những người muốn nâng đỡ và trợ giúp nhân loại, mang đến một cuộc sống tốt hơn, một thế giới tốt đẹp hơn.
Cách thức:
- Mỗi tam giác gồm ba người tham gia tham thiền để mang lại ánh sáng và tình thương cho thế giới.
- Xướng bài Đại Khấn Nguyện mỗi ngày sau khi gọi tên các thành viên trong nhóm của bạn và thắp lên ánh sáng cho tam giác của nhóm. Để các thành viên trong nhóm biết bạn đang liên kết với họ và chủ động tương tác với tất cả các tam giác ánh sáng trên thế giới.
- Mỗi tam giác được thành lập sẽ gia tăng thêm cường độ của ánh sáng trên toàn thế giới.
Bài Đại Khấn Nguyện
Từ nguồn Ánh Sáng trong Trí Thượng Đế
Xin cho Ánh Sáng tuôn vào trí con người
Xin cho Ánh Sáng tuôn xuống Trần gian
Từ nguồn Yêu Thương trong Tâm Thượng Đế
Xin cho Yêu Thương tuôn vào tim con người
Xin cho Đức Christ trở lại Trần gian
Từ trung tâm nơi Thiên Ý biểu lộ
Xin Thiên Ý dẫn dắt ý chí nhỏ bé của con người
Thiên Ý mà các chân sư đều biết và phụng sự
Từ trung tâm nơi con người xuất phát
Xin Thiên Cơ đầy yêu thương và Ánh Sáng hợp thành
Và cầu mong Thiên Cơ đóng kín mọi cánh cửa vào nẻo ác
Cầu xin Ánh Sáng, Tình Yêu Thương và Quyền Lực tái lập Thiên Cơ trên địa cầu.
Link nghe Đại Khấn Nguyện
Link đăng ký tham gia Thiền tam giác.
Thiền tam giác:
- Khuyến khích những người đàn ông và phụ nữ thiện chí hình thành nhóm ba người - hình tam giác, và giúp họ bằng cách giải thích các công việc cần làm để thiền tam giác.
- Khuyến khích các đơn vị, tổ chức được tạo ra để các thành viên có thể cùng nhau phụng sự thế giới.
- Chuẩn bị tổ chức một ngày khấn nguyện hàng năm, được gọi là Ngày Khấn nguyện Thế giới. (World Invocation Day)
VỀ THIỀN TAM GIÁC
Thiền tam giác rất đơn giản, nhưng có ý nghĩa tâm linh sâu sắc.
Thiền tam giác là một hoạt động khoa học, sử dụng trí tuệ, tập trung tâm trí để biến đổi bóng tối thành ánh sáng rạng rỡ tuôn xuống mỗi khu vực trên toàn thế giới. Thiền Tam giác liên kết tất cả mọi người - người đàn ông và phụ nữ thiện chí, người thuộc mọi chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, giai cấp, niềm tin kinh tế và chính trị trên thế giới.
Thiền Tam giác là một hoạt động tạo ra một mạng lưới của ánh sáng và thiện chí để phân phối năng lượng tinh thần trên toàn bộ hành tinh của chúng ta.
Tam giác là một hình học cơ bản, tinh thần biểu tượng của Thượng Đế Ba Ngôi - Ý chí hay Quyền lực: Đức Chúa Cha; Bác ái, Minh triết: Đứa Chúa Con; Thông tuệ Linh hoạt: Chúa Thánh Thần.  Ba người làm việc như một nhóm và tạo ra ba điểm liên kết của ánh sáng qua đó năng lượng tâm linh được tuôn chảy.
Mỗi tam giác ánh sáng mới thêm vào mạng lưới này sẽ gia tăng nguồn ánh sáng cho nhân loại.
Các tam giác ánh sáng xen kẽ nhau tạo ra các kênh năng lượng tâm linh của ánh sáng và thiện chí.
Mạng lưới tam giác trên toàn thế giới với các hình tam giác chằng chịt bao phủ toàn bộ hành tinh.
Làm thế nào là để xây dựng mạng lưới tam giác?
Mạng lưới tam giác được xây dựng bằng chất liệu tinh thần thông qua đó năng lượng của thiện chí được tuôn chảy.
Mạng lưới tam giác được xây dựng và duy trì bởi các hành động hàng ngày của mỗi thành viên trong nhóm bằng năng lượng tinh thần và sức mạnh của tâm trí.
Làm thế nào là công việc được thực hiện?
Các cá nhân liên kết với nhau bằng tư tưởng, tới hai thành viên còn lại và hình dung các nguồn năng lượng của ánh sáng và thiện chí luân chuyển từ điểm này đến điểm kia. Sau đó họ hướng dòng chảy của năng lượng vào mạng lưới ánh sáng, hình dung rõ ràng mạng lưới trên toàn thế giới sáng rỡ các hình tam giác, trong đó có tam giác của họ là một phần. Sau đó, họ nghe bài Đại Khấn Nguyện với sự tập trung.  
Tại sao sử dụng bài Đại Khấn Nguyện?
Việc sử dụng của Đại Khấn Nguyện tạo ra sự tập trung và phân phát các nguồn năng lượng tinh thần và sức sống cho toàn bộ mạng lưới.
Mục đích khi tham gia thiền tam giác là gì?
Mục đích là để phụng sự thế giới, không cho bất kỳ lợi ích cá nhân. Đây là hoạt động phụng sự thế giới mạnh mẽ.
Làm thế nào để gia tăng mạng lưới (1) về số lượng, (2) chất lượng?
Đó là trách nhiệm của mỗi cá nhân khi tham dự thiền Tam giác và những người thiện chí tạo thành các tam giác mới. Đây là cách để mạng lưới mở rộng và phát triển mạnh.
Lực hấp dẫn và rạng rỡ của mạng lưới tam giác phụ thuộc vào sự đóng góp tinh thần của mỗi tam giác cá nhân cho toàn thể, do đó phụ thuộc vào hành động hàng ngày của mỗi cá nhân khi tham dự thiền tam giác.
Làm thế nào là mỗi tam giác hoạt động?
Mỗi thành viên trong nhóm giữ liên lạc với nhau vài lần một tháng qua email, facebook, … để đảm bảo rằng tam giác của họ đang hoạt động như một đơn vị hoạt động trong mạng lưới. Mỗi thành viên tự thắp lên ánh sáng của mình, cùng các thành viên khác, gia tăng sức mạnh cho tam giác của họ.
Ai đủ điều kiện trở thành thành viên?
Tất cả người đàn ông và phụ nữ thiện chí ở khắp mọi nơi trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, giai cấp hay màu da, đều có thể tham gia để phụng sự trong mạng lưới tam giác.
Thiền Tam giác có phải là một phong trào tôn giáo?
Thiền Tam giác không được kết nối hoặc bị giới hạn bởi bất kỳ tổ chức hay tôn giáo nào trên thế giới. Đây là một dự án tinh thần phổ quát bao gồm những người đàn ông và phụ nữ thuộc mọi tôn giáo và cả những người không có đức tin cụ thể hoặc niềm tin triết học.
Mạng tam giác bao trùm toàn cầu, đạt tới mỗi khu vực thành thị và nông thôn.
Đại Khấn Nguyện đang được xướng lên hàng ngày với 80 ngôn ngữ như các thành viên thắp sáng lên tam giác của họ.
Thiền Tam giác là hành động phụng sự nhân loại. Mỗi thành viên của một tam gia tham gia với một tinh thần hợp tác, vị tha.
Mạng lưới tam giác gia tăng dòng chảy của ánh sáng và thiện chí khắp nơi trên thế giới.
THAM KHẢO
Sức mạnh của sự hình dung.
Khi chúng ta làm việc trong tam giác để mang lại Ánh sáng, Tình thương và Quyền Năng cho nhân loại chúng ta sẽ được gia tăng thêm rất nhiều và hiệu quả hơn so với bất kỳ ai khi ngồi thiền một mình.
Sức mạnh của sự tập trung sẽ tạo ra các kênh dẫn truyền Ánh sáng cho thế giới. Bằng cách xướng lên bài Đại Khấn Nguyện (mỗi ngày nếu có thể) năng lượng tinh thần tuôn đổ qua tam giác của bạn và vào tất cả các tam giác khác cũng đang hoạt động tích cực cho thế giới tốt đẹp hơn. Mạng lưới tam giác ánh sáng vàng thêm vào mạng lưới ánh sáng sẽ tỏa chiếu tới tất cả hành tinh của chúng ta.
Quy luật cơ bản của Vũ trụ là sự do của linh hồn con người. Thiền tam giác tìm cách thay đổi cuộc sống mẫu thuẫn, chiến tranh - như hành tinh của chúng ta  thành một nơi bình an, hân hoan và tự do.
Mỗi tam giác được thêm vào kênh năng lượng này sẽ giúp năng lượng tinh thần tuôn đổ vào tâm trí và trái tim nhân loại. Khi có đủ tam giác, Nhân loại sẽ tự  chuyển sang tin tưởng và hợp tác giữa con người và giữa các quốc gia. Khi ba phần năm nhân loại vươn lên đi về phía Ánh sáng, sử dụng tâm trí và trái tim của họ để biến đổi Hành tinh của chúng ta sang một Hành tinh tỏa chiếu ánh sáng như nó quay quanh Hệ Mặt trời.
1. Hình dung nhân loại tương tác với nhau bằng Tình thương, minh triết và thiện chí, cá nhân và các nhóm như chính phủ, giáo dục, tôn giáo, tài chính, chữa trị và khoa học.
2. Tưởng tượng hàng nghìn hàng nghìn tam giác đan xen nhau trên toàn thế giới kêu gọi Ánh sáng, Tình thương và Quyền Năng cho nhân loại.
3. Visualize Triangles' heart-centered, head-centered invocations stimulating right human relations worldwide.
Link web của trường về Thiền tam giác