Monday, August 3, 2009

Sự dịu dàng nuôi dưỡng tình yêu

"Trước đây, người ta chỉ đòi hỏi sự dịu dàng ở người phụ nữ, nhưng kỳ thực trong vấn đề tình cảm, trong mối quan hệ vợ chồng thì sự dịu dàng cực kỳ cần thiết cho cả hai giới. Tình yêu luôn được nuôi dưỡng bởi sự dịu dàng, ân cần và quan tâm lẫn nhau.

Hay nói cách khác, sự dịu dàng là chất xúc tác để nuôi dưỡng tình yêu. Nó thể hiện tình cảm, liên quan mật thiết đến tình cảm. Chính vì vậy khi yêu nhau, người ta đối xử với nhau ân cần và hết sức dịu dàng.

Gia đình hiện đại đề cao sự chia sẻ trách nhiệm với nhau. Vì thế người phụ nữ hiện đại luôn đề cao và tìm kiếm người đàn ông biết chia sẻ và tôn trọng người bạn đời."

Chuyên gia tư vấn tâm lý Trịnh Trung Hoà