Monday, March 23, 2009

Bước ra ánh sáng

Có bốn hạng người trên thế gian này :

-Hạng người đi từ bóng tối vào bóng tối

-Hạng người đi từ ánh sáng vào bóng tối

-Hạng người đi từ bóng tối ra ánh sáng

-Hạng người đi từ ánh sáng ra ánh sáng

Đối với hạng người đầu tiên,mọi thứ xung quanh chỉ là đau khổ,tối tăm,nhưng điều bất hạnh lớn lao nhất của vị ấy là không có trí tuệ.Mỗi khi gặp khổ đau,vị ấy sinh tâm sâh hận,căm ghét,bực tức và đổ lỗi cho người khác làm khổ mình.Tất cả những hành vi nóng giận và thù hằn này sẽ mang lại cho cuộc sống tương lai của vị ấy tối tăm và khổ não hơn.

Hạng người thứ hai được xem là có đời sống tưoi sáng,như là có tiền bạc,địa vị,quyền lực,nhưng vị ấy cũng chẳng có trí tuệ.Vì vô minh,vị ấy phát triển chủ nghĩa tự ngã,không hiểu rằng những tham chấp của tự ngã sẽ mang lại cho vị ấy một tương lai tối tăm.

Hạng người thứ ba có cùng hoàn cảnh như hạng người đầu,đó là bị bao vây bởi tối tăm.Nhưng nhờ có trí tuệ,và hiểu hoàn cảnh của mình,vị ấy biết rằng chính vị ấy phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi khổ đau của bản thân.Vị ấy lặng lẽ và an lòng làm những gì có thể thay đổi được hoàn cảnh,nhưng không khởi lên bất cứ sân giận nào,hoặc thù ghét người khác; thay vào đó,vị ấy chỉ có tình thương và lòng từ với những người đang gây đau khổ cho mình.Tất cả những gì người ấy tạo ra mang lại sự xán lạn cho tương lai.

Cuối cùng,hạng người thứ tư,giống như người ở nhóm thứ hai,có đầy đủ tiền bạc,địa vị,quyền lực,nhưng không như hạn gngười thứ hai,vị ấy có trí tuệ.Vị ấy sử dụng những gì mà vị ấy có để bảo tồn bản thân và những người nương vào vị ấy, nhưng bất cứ những gì mà vị ấy làm đều vì mục đich tốt đẹp cho người khác,với tình thưong và lòng từ.Sự xán lạn ngay bây giờ và tương lai.

Ở đây,chúng ta không thể chọn lựa hoặc hướng vào bóng tối hoặc hướng ra ánh sáng; điều này được quyết định do quá khứ của chúng ta.Quá khứ không thể thay đổi được,nhưng chúng ta có thể kiềm chế ở hiện tại bằng sự điều phục chính bản thân. Tương lai chỉ là quá khứ kết hợp với những gì có mặt trong hiện tại. Thiền VIPASSANA dạy cho chúng ta phương cách để có thể tự chủ chính mình nhờ sự tu tập tâm tỉnh giác và xả ly đối với cảm thọ.Phát triển khả năng tự chủ này trong giây phút hiện tại,chắc chắn tương lai sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

Trích bài giảng Thiền Sư GOENKA.