Friday, November 28, 2008

Tạo vườn hoa trong tâm mình

Chúng ta mở rộng tâm từ bi, sanh được tâm tùy hỷ, nhìn từng người từng việc đều tốt, nên tâm ta trở thành trăm hoa đua nở. Đó là tinh thần kinh Hoa Nghiêm gọi là chúng hoa, khác với kinh Pháp Hoa chỉ thuần có hoa sen. Chúng hoa hay tất cả các loài hoa đều xinh đẹp, vì mỗi loài hoa đều có nét đẹp riêng, có hương thơm riêng. Quan sát như vậy, tâm ta mở rộng, ta đưa tâm chúng sinh vào tâm từ bi của mình và ta tùy hỷ với mọi người, mọi loài, thấy tất cả muôn người muôn loài đều có đặc sắc riêng, đều nở hoa, tạo thành một vườn hoa dễ thương trong tâm ta. Kinh Hoa Nghiêm diễn tả ý này rằng tất cả chúng sinh đều là Phật, nghĩa là tất cả đều tốt. Trên bước đường tu, thực sự thể hiện được cốt tủy này theo kinh Hoa Nghiêm, chúng ta nhận thấy người nào cũng có điểm tốt, điểm đáng mến và ta quan hệ với cái tốt của họ, chắc chắn họ sẽ có thiện cảm với ta.

Tạo vườn hoa trong tâm mình và tạo vườn hoa trong xã hội; đó chính là nét đẹp của Phật giáo trong việc xây dựng mô hình Tịnh độ trên cõi nhân gian này cũng như trong khắp mười phương. Ươm tạo vườn hoa trong tâm chúng ta thì người thương ta, họ chạm phải tâm từ bi hỷ xả của chúng ta, họ càng thương quý ta hơn. Còn người tìm đến chúng ta để kích động ý thức hận thù, họ cũng sẽ được năng lực từ bi hỷ xả của chúng ta chuyển hóa, làm dập tắt lửa hận thù trong họ. Giặc phiền não trong ta tới Bồ đề là tới tâm từ bi hỷ xả thì phiền não này tan và giặc bên ngoài cũng tan theo, vì mất sự tác động của giặc phiền não bên trong.

Tóm lại, thực tập đúng pháp Phật, tâm chúng ta an lạc, người thân hiện tiền sống cạnh mình tất nhiên được an lạc và người thân đã qua đời tiếp cận chúng ta qua tâm cũng sẽ an lạc theo. Nếu tâm chúng ta bất an sẽ tạo sự bất an cho những người thân cận hiện hữu lẫn người ở thế giới vô hình. Và ngược lại, những người ở thế giới âm bị khổ đau cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Có thể nói người sống và người chết bất an chịu sự tác động hỗ tương lẫn nhau làm cho gia đình bất an, xã hội bất an.

Bước theo dấu chân Phật, nỗ lực tu hành, thể hiện tâm Phật trong cuộc sống của chúng ta chính là xây dựng một gia đình hạnh phúc, góp phần tạo dựng xã hội phát triển tốt đẹp, đồng thời ảnh hưởng đến những người chết oan ức được tưới mát bằng tâm từ bi hỷ xả, khiến họ cũng được an lạc, siêu thoát. Âm siêu dương thạnh là như thế.

Trích: http://www.giacngo.vn/phathoc/luockhao/2008/11/28/5E5451/

HT Thích Trí Quảng